Tesco pályázat - Élményteli tanulás

2020.01.16

Napjainkban a természettudományos tantárgyak oktatásának eredményessége, a diákok tudásszintje fejlesztésre szorul. A fizika is ide sorolható. Az összefüggések megértése, a probléma megoldása, a helyes következtetések levonása nehezített. 

 A fizika - hétköznapi élet szempontjából - fontos területe az elektromosságtan. Szeretnénk ha iskolánkban erősödne a fizika iránti érdeklődés, az oktatás élményszerűvé válna, a játékosságra épülne. Ehhez szeretnénk megfelelő eszközöket beszerezni a pályázat segítségével.

Az "Elektrokinetika, egyenáram - kísérletezőkészlet" 10 különböző kísérletre ad lehetőséget. A pályázati keretből készleteket vásárolnánk, melyeket tanórákon használnának az osztályok.

Kísérletezve, tapasztalati úton mélyebb ismeretekre tesznek szert a diákok, mint a tanár frontális előadása alapján. Gyereket a közös "játék" motiválja, együttműködésre, helyes kommunikációra készteti. Csoportos munkára nyílik lehetőség, melyek során jól szimulálhatóak az elektromos jelenségek. A teljes felső tagozat, 296 fő tudja élvezni a pályázatból származó előnyöket. Várhatóan javul a diákok fizikához való viszonya és érdemjegye.