Alapítvány

A "Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért" Alapítvány 1991-ben került létrehozásra pedagógusok és támogató szülők által az akkori Ságvári Endre Általános Iskola - ma Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola támogatására.

Az Alapítvány célja:

 1. Hozzájárul az oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolába járó tanulók nevelési-oktatási feltételeinek javításához:
 • az idegen nyelvek oktatásának hatékony megvalósulásához, oktatási segédanyagok, technikai eszközök vásárlásához, a nyelvi labor fejlesztéséhez utólagos elszámolási kötelezettséggel nyújtott anyagi támogatások útján,
 • az oktatás korszerű feltételeinek biztosításával, informatikai eszközök, az oktatást segítő audiovizuális eszközök vásárlásához utólagos elszámolási kötelezettséggel nyújtott anyagi juttatások útján.
 1. Hozzájárul a tanulók tanórán kívüli sokirányú foglalkoztatásához:
 • "klubszerűen"-szórakozás-művelődés-egészség-nevelés-sport területén, sport -eszközök, udvari játszóeszközök, társasjátékok, képességfejlesztő eszközök vásárlásához utólagos elszámolási kötelezettséggel nyújtott anyag juttatások útján,
 • Diákönkormányzati célok megvalósításának elősegítésével, az iskola, illetve az egyes osztályok által szervezett kirándulások anyagi támogatásával, versenyek rendezésével, a diákok versenyeken való részvételének anyagi támogatásával.
 1. Ösztönzi az iskola tanulóit és dolgozóit kiemelkedő teljesítményre:
 • kiváló teljesítményt nyújtó tanulók tárgyi- és pénzjutalom (utalvány) útján történő jutalmazásával;
 • a pedagógusok továbbképzésének biztosítása anyagi hozzájárulással.

Az Alapítvány neve és székhelye:

"Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért" Alapítvány

2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

Elérhetőség: alapitvany.o.hunyadi@gmail.com

Az Alapítvány bevételei:

 • az alapítóktól kapott befizetés, valamint az alapítók által az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon;
 • gazdasági-vállalkozási tevékenységéből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel
 • költségvetési támogatás:
 • pályázat útján, valamint egyéni döntéssel kapott költségvetési támogatás;
 • az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
 • az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;
 • a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti kiutalt összege;
 • az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződésellenértékeként szerzett bevétel;
 • más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
 • befektetési tevékenységből származó bevétel;
 • az előbbi pontok alá tartozó egyéb bevétel.

Az Alapítvány ügyvezető szerve:

Az Alapítvány ügyvezető szerve az alapítók által az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével kijelölt Kuratórium. A Kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői.

A Kuratórium tagjai:

 • Vasi Melinda
 • Mészárosné Fehérvári Mónika
 • Balogh Zsanett
 • Dr. File Beáta Éva
 • Kuruczné Babér Rozália Edit
 • Matajszné Tihanyi Csilla
 • Horváth Gabriella

A Kuratórium elnöke: Vasi Melinda

A Kuratórium titkára: Kuruczné Babér Rozália Edit

Az Alapítvány alapítói:

 • Csáki László
 • Fülöp Ferencné
 • Szabóné Dr. Fábián Krisztina
 • Kristyák Istvánné
 • ZöId BéIáné
 • Kiss Gyuláné
 • Molnárné Fehér Piroska