Pedagógus kiválósági díj - 2020

2020.06.20

Alapítványunk számára kiemelt fontosságú a pedagógusok munkájának elismerése, munkájuk támogatása. A 2019-ben alapított Pedagógus Kiválósági Díj jelöltjeit a tantestület tagjai titkos szavazással választják, és az iskolavezetés javaslata alapján választjuk ki közülük a nyertest.

A Pedagógus Kiválósági díj jutalmazottja 2020-ban Némethné Páll Rita.

Rita 1993 óta dolgozik iskolánkban tanítóként. Meghatározó egyénisége a tehetséggondozó munkának. Folyamatos magas színvonalú oktatómunkájának eredményeként tanítványai kimagasló sikereket érnek el matematikából a különböző szaktárgyi versenyeken. Szakmai munkájára igényes, innovatív pedagógus. Nyitott a szakmai fejlődésre, folyamatosan bővíti módszertani tudását. Tantárgyait a legkorszerűbb eszközök és módszerek alkalmazásával szeretteti meg a gyerekekkel. A tehetséggondozással párhuzamosan nagy gondot fordít a lemaradó, gyengébb képességű tanulók felzárkóztatására, az egyéni bánásmód megvalósítására.

Osztályfőnökként a közösségformálás mellett fontos számára a tanulók személyiségének megismerése, fejlesztése, tanóráin a bizalomteljes, nyugodt légkör kialakítása. Rendkívül elfogadó, türelmes, empatikus pedagógus.

Két éve szervezi és irányítja az alsós munkaközösség munkáját. Kollégái elismerik, véleménye meghatározó a szakmai közösség számára.

Gratulálunk az elismeréshez!